Rodiny si prilepšia

Rodiny štát finančne podporí  - aké zmeny nastanú a v akej výške? 


Návrh protiinflačného balíka, schválený parlamentom 24.mája 2022 je návrh, ktorým sa od 1.júla 2022 zvyšuje prídavok na dieťa, daňový bonus a od budúceho roka sa zavádza nový príspevok služby deťom. Zároveň sa ruší automatický nárast prídavku na dieťa podľa rastu životného minima. Znamená to, že o jeho novej výške bude rozhodovať vždy vláda, ktorá nebude povinná ho naďalej zvyšovať.


Prídavok na dieťa

Daňový bonus

Služby deťom

 ___________________________________________________________________________

Aktuálne je mesačný prídavok na dieťa vo výške 25,88 € a od júla tohto roku sa zvýši na 30 €od januára 2023 na 40 €

Súčasný daňový bonus na dieťa do šiestich rokov veku na úrovni 47,14 € od júla tohto roku stúpne na sumu 70 € a od budúceho roka na 100 €.  

Novým návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa je podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry, tzv. krúžkovým, pre deti od 5 do 18 rokov bude vo výške 60 € mesačne.


Pomoc rodinam az 200  na dieta Prezentacia 169png


Prídavok na dieťa 

Od júla 2022 sa zvýši prídavok na dieťa na 30 eur/mesačne, teda sa zvýši o 4,12€. Od nového roka bude prídavok 40 eur/mesačne,  teda zvýšenie o 14,12€. Pôvodný návrh na zvýšenie bol 50 eur.

Vzhľadom na toto zvýšenie sa však zároveň zruší aj jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri nástupe do prvého ročníka ZŠ.

Zvýši sa aj príplatok k prídavku na dieťa (pre rodičov, ktorí si nemôžu uplatniť daňový bonus), a to na 30 eur mesačne. Príplatok sa vypláca spolu s prídavkom.

Nárok na prídavky na deti majú rodičia do 25. roku dieťaťa a ak zároveň splnia podmienku, že dieťa ešte navštevuje denné štúdium strednej či vysokej školy, prípadne nemôže študovať alebo pracovať kvôli vážnej chorobe či úrazu.


Daňový bonus

Vyšší daňový bonus na dieťa sa bude prvýkrát vyplácať za júl 2022. Legislatívna úprava rozširuje osoby uplatňujúce si nárok na daňový bonus na dieťa, bez ohľadu na výšku dosahovaných príjmov zo závislej činnosti a podnikania, zámerom tejto legislatívnej úpravy je:

  • ruší sa minimálna hranica 6-násobku sumy minimálnej mzdy na uplatnenie nároku na daňový bonus (za rok 2022 táto suma predstavuje výšku 3 876 eur),
  • stanovuje sa percentuálny limit základu dane nároku na daňový bonus v závislosti od počtu vyživovaných osôb,
  • zvýšenie sumy daňového bonusu na dieťa, čím sa má zabezpečiť vyšší disponibilný príjem v domácnostiach s deťmi, kde pracuje aspoň jeden z rodičov.


Služby deťom

Primárnym cieľom nového zákona o financovaní voľného času dieťaťa a s ním súvisiacich noviel zákonov je podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry prostredníctvom finančného príspevku, aby boli tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej skupine detí.
Pomoc rodinm a 200  na diea Prezentcia 169 Prspevok na Instagram tvorcovpng
 


Schválením týchto návrhov rodičia budú môcť na svoje dieťa získať až 200 eur mesačne. V prípade, ak rodič nepracuje, dostane 50 eur v hotovosti a dieťa dostane na rozvoj svojho talentu ďalších 50 eur. Podmienkou platnosti návrhu zákona o pomoci rodinám je schválenie v Národnej rade SR.

Pomoc rodinm a 200  na diea Prezentcia 169 Prspevok na Instagram tvorcov 1png
Protiinflačné opatrenia majú štát v budúcom roku stáť v prepočte až 1,2 miliardy eur. Daňový bonus má byť zo všetkých opatrení najnákladnejší vo výške viac ako pol miliardy eur.